písmeno Y - sa tiež nachádza v BIBILII

08.05.2022

... poznáš nejaké slovo na  písmenko Y ...?
ja  som  jedno našla - je to Yzop  

Vieš prečo sa oslavuje Veľká noc?
- a prečo sa volá veľká?

2. Mojžišovej 12:13 : " A tá krv vám bude na znamenie na domoch, v ktorých budete, a keď uvidím krv, preskočím vás, a nebude medzi vami rany zahubiť, keď budem biť prvorodené v Egyptskej zemi. 14 Ten deň vám bude na pamiatku, a budete ho sláviť ako slávnosť Hospodinovu po svojich pokoleniach; večným ustanovením ho budete sláviť.

                                                     ...prečítajte si celý príbeh...

.... 22 Potom vezmite zväzok yzopu, namočte ho v krvi, ktorá bude v miske, potrite ňou obe veraje aj ich hornú časť. Nech nikto z vás až do rána nevychádza z dverí svojho domu. 23 Hospodin bude totiž prechádzať a biť Egypťanov. Keď uvidí krv na oboch verajach a ich hornej časti, Hospodin prejde popri dverách a zhubcovi nedovolí vojsť do vašich domov a zabíjať.....

.....JEŽIŠ tiež prišiel na sviatky Veľkej noci do Jeruzalema
a spolu so svojimi učeníkmi jedli baránka,
nepečené chleby a horké byliny...  a pili  víno : "A podobne po večeri vzal kalich a hovoril:
"Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás "....
-  mali spoločnú večeru, a pritom im Ježiš umýval nohy.

   Tak, a toto sme zažili na besiedke

Dôležité myšlienky :

  • Božská ochrana
  • Božská autorita
  • Boh je Bohom požehnania
  • Ochrana od strachu
  • On bojuje za nás
  • Čo sľúbil - to urobí
  • Ostane verný
  • Krv stačila - záležalo na tom kde je a  kde  nie je .... preskočenie
  • Baránok je stredobodom Veľkej noci - vyberiem si baránka, alebo ....?
Kresťanské spoločenstvo MILOSŤ 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!